FR | EN | DE


De antirookkampioen

Het lied "de antirookkampioen" en het begeleidende lessenpakket werken rond drie thema's:

  • De schadelijke gevolgen van roken voor het eigen lichaam en de gevolgen voor anderen (passief roken)
  • Het aspect verslaving
  • De groepsdruk als aanzet tot roken

Deze drie basisgedachten zitten vervat in de drie strofes van het lied "de antirookkampioen". Daardoor vormt dit lied de synthese van de lessenreeks. Het lied kan in de hele lagere school gebruikt worden. Het werd verwezenlijkt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en met de goodwill van de groep Alias, die het lied heeft ingespeeld.

Download hier de tekst van de antirookkampioen.